ประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผอ.สพท. ประจำเขตตรวจราชการที่ 4 (Cluster)

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ VDO Conference พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รองผอ. สพม.เพชรบุรี และ ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผอ. สพม.เพชรบุรี นางเพชรรัตน์ สุขปลั่ง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย
…โดย ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 รองประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 4 รักษาราชการแทนประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 4 เป็นประธานดำเนินการจัดทำบันทึกดังกล่าว ซึ่งได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท. ระหว่าง สพฐ. กับ นายอุทัย คำสีหา ผอ.สพม.เพชรบุรี
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.google.com/album/AF1QipMLR0MX2LHReJhvgVUy7i28V2-uRLB-7RXmDmKo

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี