ประชุมกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตามองค์ประกอบ การพิจารณาย้ายฯ 38 ค. (1) ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตามองค์ประกอบ การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รอง ผอ.สพม.เพชรบุรี รวมทั้ง นางเพชรรัตน์ สุขปลั่ง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายเทอดศักดิ์ ขาวผ่อง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวภานุมาศ ศรีสด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และ นางสาวพรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ นักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชรสพม.เพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี