ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.

นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมการดำเนินงานโครงการต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ผอ.รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ผอ.รร.สุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย ผอ.รร.อรุณประดิษฐ์ รวมทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสพม.เพชรบุรี ได้แก่ ผอ.รร.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ผอ.รร.เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ผอ.รร.คงคาราม ผอ.รร.บ้านลาดวิทยา ผอ.รร.ท่ายางวิทยา ผอ.รร.แก่งกระจานวิทยา ผอ.รร.บางจานวิทยา ผอ.รร.ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี และผอ.รร.วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)
…โดยมีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นหน่วยหลักในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ในครั้งนี้

ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี