ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี