ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ระดับจังหวัด

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ระดับจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนดำเนินงานคณะกรรมการในการคัดเลือก โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี