ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในสถาบันอุดมศึกษา : TCAS รอบที่ 1

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.
นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานใน การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา : TCAS รอบที่ 1โครงการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกฯ โดยมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมการคัดเลือกในครั้งนี้ จำนวน 3 ราย
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :  https://photos.app.goo.gl/7AumEcneRzwAmWVi8

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี