ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2565

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.
นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2565 พร้อมด้วย นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานในสังกัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/EMLwdSzdRFxxJ5xt8


ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี