ประชุมคณะกรรมการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบที่2 ระดับประเทศ)

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบสอง ระดับประเทศ) ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี (ศูนย์สอบที่ 26) พร้อมด้วย นางสาวณัฐฺฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นายอรุณ สรรพคุณ ผอ.รร.พรหมานุสรณ์ ฯ นางสาวจรูญศรี เชี่ยวชูพันธ์ รอง ผอ.รร.พรหมานุสรณ์ ฯ นางสาวนิศารัตน์ เครือสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รร.พรหมานุสรณ์ ฯ รวมทั้ง นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพม.เพชรบุรี โดยมี นางอาทิตยา ปรีชากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

คลิกเลือกชมภาพเพิ่มเติม หรือผ่านทาง Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี