ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 2019 และโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ ครั้งที่ 1/2565

วันพุธ ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นายเดขา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบนางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพซรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 2019 และโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมหาดเจ้าสำราญ สพม.เพชรบุรี

รูปภาพเพิ่มเติม…

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี