ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ประธานกลุ่มพื้นที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๔ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

ภาพ:ข่าว/ ณัฐฐิชา อินทร์สวาสดิฺ์

https://drive.google.com/drive/folders/1ikb64HeY7Gi5tRB3fgsY7jUwYI1AMAmJ?usp=sharing

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี