ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบก่อนเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.
นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบก่อนเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รองผอ. สพม.เพชรบุรี นางเพชรรัตน์ สุขปลั่ง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลาการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายเทิดศักดิ์ แสงศรีจันทร์ ผอ.รร.ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สพม.เพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/sbdiuHsUip2ANsZT8


ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี