ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนักเรียน ผู้ปกครองร้องเรียนการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 2

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนักเรียน ผู้ปกครอง ร้องเรียนการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานในการตรวจสอบ และการแก้ไขปัญหาตามประเด็นข้อร้องเรียนดังกล่าว ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook


ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี