ประชุมคณะกรรมการนิเทศการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการนิเทศการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน เพื่อเตรียมดำเนินการนิเทศการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนของโรงเรียนในสังกัด พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมี นายธนภัทร มีนา นักวิชาการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

คลิกเลือกชมภาพเพิ่มเติม หรือผ่านทาง Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี