ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบ ระยะ 5 ปี ปีการศึกษา 2565 – 2569 และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบ ระยะ 5 ปี ปีการศึกษา 2565 – 2569 และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะกรรมการพิจารณา ฯ ได้แก่ นายอรุณ สรรพคุณ ผอ.รร.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นายปฏิญญา ปักกิ่งเมือง ผอ.รร.วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) นายชูชัย เพชรรอด รอง ผอ.รร.เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ผู้แทน ผอ.รร.เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี นางสาวชุลีกร แก้วระยับ รอง ผอ.รร.คงคาราม ผู้แทน ผอ.รร.คงคาราม รวมทั้ง นางรัชจิกร จิตวัฒนานนท์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ …โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานต่อเนื่องตามคู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในบทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สพม.เพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/tPWzNvGMZsbiqJ7C9

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี