ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า และประปา ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น.
ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข ผอ.สพม.เพชรบุรี มอบหมายให้ ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รอง สพม.เพชรบุรี การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า และประปา ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมด้วย คณะกรรมการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สพม.เพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี