ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล Digital Testing ในสังกัดสพม.เพชรบุรี พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ครู บุคลากรในสังกัด สพม.เพชรบุรี และคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ ฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความรู้ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนของโรงเรียน และเพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของระดับเขตพื้นที่ รวมทั้งยังส่งเสริมให้โรงเรียนมีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการนำผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบไปใช้อีกด้วย โดย ส.ต.อ.โรมรักษ์ หริ่งระรี่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว ณ โรงเรียนคงคาราม

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/x5jysE1McRWrtXod6


รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณภาพจากโรงเรียนคงคาราม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี