ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเพชรบุรี และประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 30 สิงหาคม 2565
นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 8/2565 และในเวลา 14.30 น. เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
…โดยมีคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเพชรบุรี และกำหนดให้มีการประชุม
คณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี