ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายเดชา ปาณะศรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วย คณะกรรมการรับนักเรียนฯ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สพม.เพชรบุรี

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี