ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ส.ต.ท.หญิง เบญจวรรณ คุ้มครอง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี นายศุภกร เรืองแสงอร่าม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนางสาวชนิญาดา ภู่ระหงษ์ พนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
…โดยกลุ่มกฎหมายและคดี หัวข้อประชุมเรื่อง รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนักเรียนและผู้ปกครองร้องเรียนการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียน และกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล หัวข้อประชุมเรื่อง การขออนุมัติผลการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ
ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี