ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
ครั้งที่ 15/2565

วันที่ 31 ตุุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.
ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้รับมอบหมายจาก นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 15/2565 พร้อมด้วย นางเพชรรัตน์ สุขปลั่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ส.ต.ท.หญิง เบญจวรรณ คุ้มครอง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎมายและคดี นายศุภกร เรืองแสงอร่าม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นางสาวเมษิญา จูมาระ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/eUWqxSWJEDiSEYen7

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ภาพ : กลุ่มบริหารงานบุคคล และขอขอบคุณภาพจากสพป.พบ.1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี