ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี

นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๑๐๔/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม โดยในที่ประชุมดังกล่าว สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีแจ้งว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี จะได้รับการฉีดวัคซีนก่อนวันเปิดภาคเรียน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ภาพ: เพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล

ข่าว: นายการุณ ชูช่วย รอง ผอ.สพม.เพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี