ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/ 2565

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 13.00 น.
นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
การพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/ 2565 พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1 สพป.เพชรบุรี เขต 2 และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/PWouLUFqyBnskW9z8


ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี