ประชุมคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษา โครงการครูดี วิถีใหม่ ภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” เฟส ๒

วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดประชุมคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษา โครงการครูดี วิถีใหม่ ภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” เฟส ๒

ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายการุณ ชูช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการตามคำสั่งแต่งตั้งในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ การประชุม มีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษ ในโครงการครูดี วิถีใหม่ ภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” เฟส ๒ เพื่อรวบรวมเป็นคลังนวัตกรรม การเรียนรู้และเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจนำไปใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ:ข่าว/ พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ เครือข่าย ปชส.กลุ่มนิเทศฯ

คลิกดูภาพกิจกรรม

เสนอข่าวโดย: งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี