ประชุมคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2565
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการสรุปผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นางสาวเพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี