ประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.
นายวรากรณ์ นาถมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ ส.ต.อ.โรมรักษ์ หริ่งระรี่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ พร้อมทั้ง คณะศึกษานิเทศก์ในสังกัดสพม.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 เพื่อหารือแนวทางการจัดการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)จากระบบเดิมเป็นการทดสอบรูปแบบกระดาษ (Paper Pencil) โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings
ณ ห้องประชุมหาดเจ้าสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์