ประชุมชี้แจงการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รองผอ.สพม.เพชรบุรี ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผอ.สพม.เพชรบุรี รวมทั้ง คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูในสังกัดสพม.เพชรบุรี จำนวน 22 แห่ง คณะศึกษานิเทศก์ สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียด และเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ฯ ต่อไป โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ฯ เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/xWJCm2vD6pHZyH1X6


ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี