ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ด้วยระบบดิจิทัล Digital Testing ปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป นายวรากรณ์ นาถมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ฯ พร้อมด้วย นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ สิบตำรวจเอกโรมรักษ์ หริ่งระรี่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และคณะศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล Digital Testing ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting
ณ ห้องประชุมหาดเจ้าสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/Fpe9ivAHqP2RcXns7


ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี