ประชุมทางไกลทดลองเครื่องมือการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. (วันที่ 2)

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้รับมอบหมายจาก นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัด สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านแอพพลิเคชัน ZOOM เพื่อทดลองเครื่องมือการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 10 – 11 มกราคม 2566 ส่งตรงจากห้องประชุม สตผ. (อาคารสพฐ. 5 ชั้น 7)
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แบบติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความชัดเจนในด้านการใช้ภาษาที่สามารถสื่อความหมายตรงกัน เนื้อหาถูกต้อง ครอบคลุม สอดคล้องกับการปฏิบัติจริงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :https://photos.app.goo.gl/3DrV5e4q2KH8njPA6


ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี