ประชุมทางไกลทดลองเครื่องมือการติดตาม
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ.

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น.
ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางไกลผ่านแอพพลิเคชัน ZOOM เพื่อทดลองเครื่องมือการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนในสังกัด สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านแอพพลิเคชัน ZOOM ดังกล่าว ซึ่งส่งตรงจากห้องประชุม สตผ. (อาคารสพฐ. 5 ชั้น 7)
…โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แบบติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความชัดเจนในด้านการใช้ภาษาที่สามารถสื่อความหมายตรงกัน เนื้อหาถูกต้อง ครอบคลุม สอดคล้องกับการปฏิบัติจริงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/KvXDLmfnzAKZZMRJ7


ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี