ประชุมผอ.สพท. ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conferenceประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานในสังกัด และคณะศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เพื่อรับมอบนโยบายในการดำเนินงาน และข้อราชการสำคัญแก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ภาพ : นางสาวสุปราณี เผ่าพงศ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี