ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สพม.เพชรบุรี ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สพม.เพชรบุรี ครั้งที่ 4/2566 พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รวมทั้ง ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.เพชรบุรี จำนวน 22 โรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยงานในสังกัด และคณะศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
…ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมหารือข้อราชการ การดำเนินงาน รวมถึงการชี้แจงรายละเอียดในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ และแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในการบริหารงานต่อไป ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่ ณ ห้องประชุมอุบล ชาญใช้จักร จาก นายไกรรัฐ สว่างเดือน ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เป็นอย่างดี

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/aGGrBsDRPs1HVD617