ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหาร การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ในสังกัด ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดสพม.เพชรบุรี ครั้งที่ 3/2565 พร้อมด้วย นางสาวณัฐฺฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รวมทั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด บุคลากรของสพม.เพชรบุรีที่เกี่ยวข้อง และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 22 โรงเรียน โดยก่อนประชุมได้มีการกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมสราญสุข โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

คลิกเลือกชมภาพเพิ่มเติม หรือผ่านทาง Facebook สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี