ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ในสังกัด สพม.เพชรบุรี ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ในสังกัด สพม.เพชรบุรี ครั้งที่ 5/2565 พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รอง ผอ.สพม.เพชรบุรี ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รอง ผอ.สพม.เพชรบุรี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพม.เพชรบุรี จำนวน 22 แห่ง และผู้อำนวยการกลุ่ม ในสังกัด สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมหารือข้อราชการ การดำเนินงาน รวมถึงการชี้แจงรายละเอียดในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในการบริหารงานต่อไป ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่จาก นางอุษา กองธรรม ผอ.รร.บ้านแหลมวิทยา เป็นอย่างดียิ่ง ณ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/ViZjCDabFper8cjH8


ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี