ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๒๒ โรงเรียน เป็นการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารการจัดการศึกษา ภายใต้มาตรการโควิด ๑๙ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ภาพ: อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.เพชรบุรี

https://drive.google.com/drive/folders/1W_EVnu8G5S71dPM7dfrd1I6lcoVvuUpv?usp=sharing

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี