ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา13.30น. นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทน ผอ.สพม.เพชรบุรี เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด ครั้งที่3/2565 ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สพม.เพชรบุรี