ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 /2565

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบ video conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC) อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และผู้อำนวยการทุกกลุ่มงานในสังกัดสพม.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ได้มีการมอบนโยบายและข้อราชการ รวมถึงการประชุมเรื่องการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่ ด้วย KPI การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน สพฐ. เรื่องแผนการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2566 และกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี