ประชุมพิจารณาการดำเนินงานการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้รับมอบหมายจาก นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมพิจารณาการดำเนินงานการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย นางสุพิชชา แสนสวย ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประธานสหวิทยาเขต 4 วิทยาเขต ได้แก่ สหวิทยาเขตพริบพรี นายอรุณ สรรพคุณ สหวิทยาเขตพระนครคีรี นายไกรรัฐ สว่างเดือน สหวิทยาเขตรามราชนิเวศน์ นายบุญช่วย วาดวงศ์ สหวิทยาเขตราชนิเวศน์มฤคทายวัน นายปฎิญญา ปักกิ่งเมือง ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สพม.เพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook


รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์
ภาพ : นางสาวชนิญาดา ภู่ระหงษ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี