ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการสรรหา และคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติ เพื่อให้การได้มาของอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักธรรมาภิบาล และเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/7g7t1UsxypiZ68WD6

ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี