ประชุมรับนโยบายสร้างความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความเป็นเลิศ

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ร่วมสังเกตการณ์ประชุมรับนโยบายการสร้างความเข้มแข็ง ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความเป็นเลิศ จากนายเทิดศักดิ์ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางอาทิตยา ปัญญา  ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ โดยมีนายอาวุธ ทัศนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ประธานศูนย์ HCEC โรงเรียนบ้านลาดวิทยา และนางสาวญาณาทิพ ขุนจร ผู้จัดการศูนย์ HCEC โรงเรียนบ้านลาดวิทยา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี