ประชุมออนไลน์ เรื่อง การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Content Center

ว่าที่ ร.ต.นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
เป็นประธานเปิดการประชุมออนไลน์ เรื่อง การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยดิจิทัล
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Content Center ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ครูในสังกัด สพม.เพชรบุรี
นายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการตามคำสั่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Content Cente ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สพม.เพชรบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค. ๖๔

ภาพ:ข่าว/ พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ เครือข่าย ปชส.กลุ่มนิเทศการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี