ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับ สพฐ.

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. โดยเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ประเภทผู้ขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่างวันที่ 20 – 25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

จัดทำโดย : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี