ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ตั้งแต่วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.
นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และนางเพชรรัตน์ สุขปลั่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
…โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ”ความสำคัญของผู้บริหารและครูต่อการพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามอุดมการณ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์” รวมทั้ง ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนา รร.จ.ภ. และ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ประธานอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ฯ ร่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/pX2VU29WPDdEV4gy8