ประชุมเตรียมความพร้อมการคัดเลือกตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และนางเพชรรัตน์ สุขปลั่ง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 เพื่อรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการรับสมัคร และแนวทางพิจารณาในการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ โดยมี นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

ขอขอบคุณภาพจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี