ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2)

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้รับมอบหมายจาก นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) พร้อมด้วย นางสุพิชชา แสนสวย ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพม.เพชรบุรี จำนวน 22 โรงเรียน ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สพม.เพชรบุรี

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : (20+) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี | Phetchaburi | Facebook

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/R3MjqBnT9fdvR2n6A


ภาพ / ข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี