ประชุมให้คำปรึกษาติดตามเร่งรัดด้านเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9:00 น ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ได้รับมอบหมายจาก นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานโครงการให้คำปรึกษา ติดตามเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยมีสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.เพชรบุรี เพื่อให้คำปรึกษา ด้านการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน กับโรงเรียนในสังกัด สพม.เพชรบุรี สพม.ประจวบคีรีขันธ์ และ สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/nSB5ZoqjUjUbhSUz8

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี