ประชุม กศจ.เพชรบุรี ครั้งที่ 9/2565

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.
นายเดชา ปาณะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุม กศจ.เพชรบุรี ครั้งที่ 9/2565 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มนโยบายและแผน สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

รายงานข่าว : นางสาวณัฐณิชา แก้วมรกต นักประชาสัมพันธ์

ขอขอบคุณภาพจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี