ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และสถานศึกษาในสังกัด ร่วมรับชมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเลคทรอนิคส์ ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid – ๑๙) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ: นันทนา ภิรมย์ภู่

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.เพชรบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี