ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.นิกูล ประทีปพิชัย เป็นประธานในการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2566 พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี รวมทั้ง นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี (อนุกรรมการและเลขานุการ) ดร.ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี (ผู้ช่วยเลขานุการ) ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ภาพเพิ่มเติม

https://spmphet.go.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1-%e0%b8%ad-%e0%b8%81-%e0%b8%84-%e0%b8%a8-%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%95%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%81-4/