ประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอนด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ผ่านระบบออนไลน์

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอนด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมด้วย นายธีระชัย รัตนรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ในสังกัด เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี และในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา

ภาพ: อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

ข่าว: สุกัญญา อินทร์จันทร์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.เพชรบุรี กลุ่มอำนวยการ

ภาพกิจกรรม ร.ร.พรหมานุสรณ์ฯ ร.ร.บ้านลาดวิทยา