ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธานในการประเมินตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ นางศิริญา เตชะคำภู ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกอบด้วย นายพล อินทร์จันทร์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์เพชรบุรี และนายอภิชาติ ใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา เข้าประเมินวิทยฐานะเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ณ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ภาพ: อมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี